Dags för konverterbyte

Som en del av vårt byte av internetleverantör till Bahnhof kommer samtliga fiberkonvertrar att byta ut hos våra medlemmar. Fiberkonvertern är den dosa på väggen där fiberanslutningen till hushållet är inkopplad och dit man i sin tur kopplar sin wifi-router.

Detta innebär att en tekniker snart kommer att komma till er fastighet och utföra bytet. Nedan finns ett informationsblad i PDF-format från företaget Install som kommer att utföra bytet. Tänk på att teknikern behöver ledig tillgång till platsen för er nuvarande fiberkonverter.

Observera att informationsbladet innehåller ett felaktigt påstående:

Arbetet beräknas ta ca 45 minuter i varje lägenhet och ni kommer att få ett separat utskick med närmare detaljer.

Det kommer inte att ske något separat utskick, detta är det enda informationsbladet som går ut.

Start redan torsdag 4 februari

De första bytena av konvertrar börjar redan imorgon torsdag 4 februari, och därefter fortsätter det enligt schemat längre ner på den här sidan. Vi är medvetna om att detta kommer med kortare varsel än vad vi hade önskat, och vi kan bara beklaga detta, men det har tagit tid att få schemat bekräftat.

Kartan nedan visar hur teknikerna kommer att jobba blockvis i vårt område, med start i block C och D den 4 februari (se schemat längre ner för alla datum).

Nedan finns det fullständiga schemat för arbetet. Observera att listan är sorterad efter block, inte efter datum.

AdressBlockDatum för kundbesök
Rödhakevägen 65Atorsdag 11 feb / Tekniker 1
Rödhakevägen 67Atorsdag 11 feb / Tekniker 1
Rödhakevägen 69Atorsdag 11 feb / Tekniker 1
Rödhakevägen 84Atorsdag 11 feb / Tekniker 1
Rödhakevägen 86Atorsdag 11 feb / Tekniker 1
Rödhakevägen 88Atorsdag 11 feb / Tekniker 1
Rödhakevägen 90  inget besök
Rödhakevägen 92Atorsdag 11 feb / Tekniker 1
Rödhakevägen 94Atorsdag 11 feb / Tekniker 1
Törnskatevägen 2Atorsdag 11 feb / Tekniker 1
Rödhakevägen 64Btorsdag 11 feb / tekniker 2
Rödhakevägen 66Btorsdag 11 feb / tekniker 2
Rödhakevägen 68Btorsdag 11 feb / tekniker 2
Rödhakevägen 70Btorsdag 11 feb / tekniker 2
Rödhakevägen 72Btorsdag 11 feb / tekniker 2
Rödhakevägen 74Btorsdag 11 feb / tekniker 2
Rödhakevägen 76Btorsdag 11 feb / tekniker 2
Rödhakevägen 78Btorsdag 11 feb / tekniker 2
Rödhakevägen 80Btorsdag 11 feb / tekniker 2
Rödhakevägen 82Btorsdag 11 feb / tekniker 2
Törnskatevägen 37Ctorsdag 4 feb / Tekniker 1
Törnskatevägen 39Ctorsdag 4 feb / Tekniker 1
Törnskatevägen 40Ctorsdag 4 feb / Tekniker 1
Törnskatevägen 41Ctorsdag 4 feb / Tekniker 1
Törnskatevägen 42Ctorsdag 4 feb / Tekniker 1
Törnskatevägen 43Ctorsdag 4 feb / Tekniker 1
Törnskatevägen 44 inget besök
Törnskatevägen 45 inget besök
Törnskatevägen 46Ctorsdag 4 feb / Tekniker 1
Törnskatevägen 48Ctorsdag 4 feb / Tekniker 1
Falkvägen 1Dtorsdag 4 feb / Tekniker 2
Falkvägen 10Dtorsdag 4 feb / Tekniker 2
Falkvägen 2  inget besök
Falkvägen 3Dtorsdag 4 feb / Tekniker 2
Falkvägen 4Dtorsdag 4 feb / Tekniker 2
Falkvägen 5Dtorsdag 4 feb / Tekniker 2
Falkvägen 6Dtorsdag 4 feb / Tekniker 2
Falkvägen 7Dtorsdag 4 feb / Tekniker 2
Falkvägen 8Dtorsdag 4 feb / Tekniker 2
Falkvägen 9Dtorsdag 4 feb / Tekniker 2
Falkvägen 21Efredag 5 feb / Tekniker 1
Falkvägen 22Efredag 5 feb / Tekniker 1
Törnskatevägen 10Efredag 5 feb / Tekniker 1
Törnskatevägen 12Efredag 5 feb / Tekniker 1
Törnskatevägen 14Efredag 5 feb / Tekniker 1
Törnskatevägen 16Efredag 5 feb / Tekniker 1
Törnskatevägen 4Efredag 5 feb / Tekniker 1
Törnskatevägen 6Efredag 5 feb / Tekniker 1
Törnskatevägen 8Efredag 5 feb / Tekniker 1
Törnskatevägen 1Ffredag 5 feb / Tekniker 2
Törnskatevägen 11Ffredag 5 feb / Tekniker 2
Törnskatevägen 13Ffredag 5 feb / Tekniker 2
Törnskatevägen 15Ffredag 5 feb / Tekniker 2
Törnskatevägen 17Ffredag 5 feb / Tekniker 2
Törnskatevägen 19Ffredag 5 feb / Tekniker 2
Törnskatevägen 3Ffredag 5 feb / Tekniker 2
Törnskatevägen 5  inget besök
Törnskatevägen 7Ffredag 5 feb / Tekniker 2
Törnskatevägen 9Ffredag 5 feb / Tekniker 2
Falkvägen 11Gmåndag 8 feb / Tekniker 1
Falkvägen 12Gmåndag 8 feb / Tekniker 1
Falkvägen 13Gmåndag 8 feb / Tekniker 1
Falkvägen 14Gmåndag 8 feb / Tekniker 1
Falkvägen 15Gmåndag 8 feb / Tekniker 1
Falkvägen 16Gmåndag 8 feb / Tekniker 1
Falkvägen 17Gmåndag 8 feb / Tekniker 1
Falkvägen 18Gmåndag 8 feb / Tekniker 1
Falkvägen 19Gmåndag 8 feb / Tekniker 1
Falkvägen 20Gmåndag 8 feb / Tekniker 1
Törnskatevägen 25Hmåndag 8 feb / Tekniker 2
Törnskatevägen 27Hmåndag 8 feb / Tekniker 2
Törnskatevägen 29Hmåndag 8 feb / Tekniker 2
Törnskatevägen 31Hmåndag 8 feb / Tekniker 2
Törnskatevägen 32Hmåndag 8 feb / Tekniker 2
Törnskatevägen 33Hmåndag 8 feb / Tekniker 2
Törnskatevägen 34Hmåndag 8 feb / Tekniker 2
Törnskatevägen 35Hmåndag 8 feb / Tekniker 2
Törnskatevägen 36Hmåndag 8 feb / Tekniker 2
Törnskatevägen 38Hmåndag 8 feb / Tekniker 2
Rödhakevägen 11itisdag 9 feb / Tekniker 1
Rödhakevägen 13itisdag 9 feb / Tekniker 1
Rödhakevägen 15itisdag 9 feb / Tekniker 1
Rödhakevägen 17itisdag 9 feb / Tekniker 1
Rödhakevägen 19itisdag 9 feb / Tekniker 1
Rödhakevägen 21itisdag 9 feb / Tekniker 1
Rödhakevägen 23itisdag 9 feb / Tekniker 1
Rödhakevägen 9itisdag 9 feb / Tekniker 1
Törnskatevägen 28itisdag 9 feb / Tekniker 1
Törnskatevägen 30itisdag 9 feb / Tekniker 1
Rödhakevägen 1Jtisdag 9 feb / Tekniker 2
Rödhakevägen 3Jtisdag 9 feb / Tekniker 2
Rödhakevägen 5Jtisdag 9 feb / Tekniker 2
Rödhakevägen 55Jtisdag 9 feb / Tekniker 2
Rödhakevägen 57Jtisdag 9 feb / Tekniker 2
Rödhakevägen 7Jtisdag 9 feb / Tekniker 2
Törnskatevägen 20Jtisdag 9 feb / Tekniker 2
Törnskatevägen 22Jtisdag 9 feb / Tekniker 2
Törnskatevägen 24Jtisdag 9 feb / Tekniker 2
Törnskatevägen 26Jtisdag 9 feb / Tekniker 2
Rödhakevägen 18Konsdag 10 feb / Tekniker 1
Rödhakevägen 20Konsdag 10 feb / Tekniker 1
Rödhakevägen 22Konsdag 10 feb / Tekniker 1
Rödhakevägen 24Konsdag 10 feb / Tekniker 1
Rödhakevägen 26Konsdag 10 feb / Tekniker 1
Rödhakevägen 28Konsdag 10 feb / Tekniker 1
Rödhakevägen 30Konsdag 10 feb / Tekniker 1
Rödhakevägen 32Konsdag 10 feb / Tekniker 1
Rödhakevägen 34Konsdag 10 feb / Tekniker 1
Rödhakevägen 36Konsdag 10 feb / Tekniker 1
Rödhakevägen 38Konsdag 10 feb / Tekniker 1
Rödhakevägen 10Lonsdag 10 feb / Tekniker 2
Rödhakevägen 12Lonsdag 10 feb / Tekniker 2
Rödhakevägen 14Lonsdag 10 feb / Tekniker 2
Rödhakevägen 16Lonsdag 10 feb / Tekniker 2
Rödhakevägen 2Lonsdag 10 feb / Tekniker 2
Rödhakevägen 4Lonsdag 10 feb / Tekniker 2
Rödhakevägen 59Lonsdag 10 feb / Tekniker 2
Rödhakevägen 6Lonsdag 10 feb / Tekniker 2
Rödhakevägen 61Lonsdag 10 feb / Tekniker 2
Rödhakevägen 8Lonsdag 10 feb / Tekniker 2