Styrelsen

Vid föreningens årsmöte den 1 september 2020 valdes nedanstående förtroendevalda in i styrelsen för Mariehemsgård IT.

Ni kan nå hela styrelsen via e-post på styrelsen@mariehem.net

Ordförande

Styrelsemedlemmar