Styrelsen

Vid föreningens årsmöte den 8 maj 2023 valdes nedanstående förtroendevalda in i styrelsen för Mariehemsgård IT.

Ni kan nå hela styrelsen via e-post på styrelsen@mariehem.net

Ordförande

Styrelsemedlemmar