Årsmöte 13 april 2021

Tisdagen den 13 april klockan 18.00 håller föreningen årsstämma.

På grund av rådande pandemi kommer årsstämman att hållas helt digitalt via Teams.

Den 29 mars gick två e-postmeddelande ut till alla medlemmar som kallelse. Det ena innehöll länken till mötet i Teams och det andra samtliga årsmöteshandlingar. Om ni av någon anledning inte fått detta kan ni kontakta ordförande Mikael på mikael.nordstrom@me.com.

Nedan finns kallelsen med dagordningen som PDF.