Hem

Välkommen till Mariehemsgårds IT, föreningen för internetanslutna hushåll i Marihemsgård bostadsområde i Umeå.

Föreningen är en ekonomisk föreningen som äger och driver ett fibernät och en anslutningsnod för gemensam anslutning till internet. På så sätt håller vi nere kostnaderna för internet.

Under 2021 bytte vi internetleverantör till Bahnhof, ökade föreningens gemensamma anslutning till 10 GB och uppgraderade utrustningen i vårt nät så att varje anslutet hushåll nu har 1 GB fiber.