Byte av internetleverantör

Från och med 1 mars 2020 blir Bahnhof ny internetleverantör till föreningen.

Nuvarande leverantör är Riksnet, men Riksnet har upphört som bolag och uppgått i Telia/Halebop istället. Styrelsen har under hösten förhandlat med olika internetleverantörer och valt Bahnhof som erbjudit en attraktiv lösning i linje med föreningens önskemål.

I samband med bytet till Bahnhof kommer vi även att byta vår utrustningen (switchar) i den nod som kopplar samman alla medlemmar i föreningen, samt även byta ut fiberkonvertrarna i varje enskild medlemsfastighet.

Denna nya utrustning kommer att ge pålitligare uppkoppling och högre topphastighet, vi kommer att gå från 100 mbit/s till 1000 mbit/s för medlemmarna efter bytet av internetleverantör.

Vi kommer att gå ut med mer information om bytet av fiberkonvertrar i era hem i god tid innan det är är dags att genom föra detta.