Sänkt avgift för internet

Vid årsstämman den 26 april presenterade styrelsen en sänkning av användaravgiften för internet från tidigare 1500 kr till 1200 kr per år (priser inklusive moms).

Utöver det tillkommer medlemsavgiften på 500 kr per år som är oförändrad sedan tidigare år.

Skälet till det den sänkta avgiften är att föreningens utgifter är lägre och att vi inte avser att ta ut mer i avgift än vad som behövs för drift, omkostnader och avskrivningar.

Hur är avgiften så låg?

Vi fick en fråga på årsstämman om hur vi kan hålla så låga kostnader (totalt 1700 kr per år för 1 GB fiberanslutning efter prissänkningen) och skälet är att vi äger och driver vår egen anläggning av fibernät (och nod som knyter ihop all fiber) som sedan köper en enda gemensam access till nätet. Utslaget på alla medlemmar blir det mycket billigare än om varje medlem skulle betala för internet och fiberanslutning själva.

Hjälpa till i föreningen

Egen drift av nät och nod kräver en viss arbetsinsats och den står styrelsen för, så vill man bidra till föreningen kan man hjälpa till som förtroendevald och ställa upp som ledamot eller suppleant i styrelsen eller hjälpa till som revisorer och valberedning.

Eller bara hjälpa sina grannar om de uppstår problem med teknik. Vi får ofta frågor om problem med routrar, skrivare som inte fungerar, nät som verkar segt och så vidare. I den mån vi kan och har tid hjälper vi till, men vi tar gärna hjälp av andra medlemmar också.