Använd alltid router för flera anslutningar

Bahnhof påminner om att det är en IP-adress per hushåll som gäller och därför behöver alla som vill ansluta fler än en enhet använda en router och koppla denna router direkt till fiberkonvertern.

En router gör att flera enheter kan dela på ett IP-nummer utåt och de är vad de flesta använder, oftast i form av en wifi-router som också ger trådlöst nät.

En switch däremot är bara ett sätt att koppla ihop flera enheter en switch får inte anslutas direkt mot fiberkonvertern, eftersom varje enhet då kommer att begära ett eget IP-nummer utåt. Det orsaker brist på IP-nummer för andra hushåll.